<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=306560313669154&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
BB2R2872

Vi skaper møteplasser

Apriil Event leverer totale produksjoner fra kreativ ide, planlegging og budsjettering til rigg, regi og gjennomføring. Våre prosjektledere tar ansvar for trygg gjennomføring av prosjektene fra a til å inkludert en god deltakeropplevelse, og sørger i samarbeid med våre produsenter for at alt innhold blir utviklet, og gjennomført i henhold til planer.

Apriil Congress leverer løsninger til større konferanser og kongresser.

Trenger du film? 

Konferanse

Hver dag debatteres viktige spørsmål i ulike fora både nasjonalt og internasjonalt. Apriil event har lang erfaring med å tilrettelegge og planlegge nasjonale og internasjonale konferanser. Sammen med Apriil Congress tar vi oss av deltakerreise, foredragsholdere, prosjektledelse, innholdsproduksjon, abstracts, posters, utstilling, arrangementssted, konferansebankett, markedsføring og tilstøtende sosiale eventer. Vi arbeider tett med programkomiteer og styringsgrupper for å sikre retning og fremdrift.

Eiendom

 

Konseptutvikling & Arrangementsrådgivning

Det starter gjerne med en ide og en kopp kaffe.. For mange av våre kunder bistår vi med utvikling av ideer og konsepter helt fra starten av prosessen. En kreativ workshop kan være til hjelp i arbeidet med å finne en god retning og de gode virkemidlene for å oppnå målet med arrangementet. Vi sørger for at den røde tråden blir tydelig i hele prosessen.

582A3660

Innholdsproduksjon

God historiefortelling og formidling er en viktig del av et arrangement. Mange deltakere har sett det meste og stiller høye krav til opplevelsen. I tillegg til å finne den gode historien arbeider med stort fokus på hvordan denne kan formidles slik at den blir husket. Apriil Event jobber bevist med kreativ bruk av virkemidler og formater for å forsterke formidlingen, og for å gi deltakerne opplevelser som vil leve lenge etter arrangementet. I Apriil har vi tilgjengelig gode ressurser på levende bilder, motion graphics, tekstforfattere og journalister.

BB2R6895-1

 

Regi & scenetrening

Deltakere og innholdsleverandører handler det om å føle seg trygg i sin rolle. Apriil sine produsenter sørger for tydelig kommunikasjon og trygge rammer for alle som skal delta på scenen eller foran kamera. Vi bistår med hjelp til manus og regi for at budskapet skal fremstå tydelig og presist.

BB2R4787-1

 

Digitale & hybride møteplasser

I en tid hvor en pandemi har lagt begrensninger på fysiske møter har Apriil Event utviklet velfungerende digitale og hybride møteplasser for mange ulike målgrupper. Både faglige konferanser, kundearrangementer, utstillinger, workshops og motivasjonssamlinger for ansatte har fått sin digitale form med eller uten fysiske deltakere.

image-3

 

Send oss en melding

Event

Da den femte internasjonale konferansen for Maritim Hydrogen og Maritim Enegi skulle gjennomføres fikk Apriil Event oppdraget. Rundt 300 deltakere nøt to dager fullspekket med foredrag, faglige diskusjoner og nettverksbygging. Den digitale konferansen ble en stor suksess og viste at godt innhold og godt planlagt funksjonalitet kan skape verdifulle møteplasser også på digitale plattformer.

BKK

Event

BKK har det siste utvidet virksomheten både nordover og sørover på Vestlandet. I desember 2019 var ønsket å samle så mange som mulig til en felles julekonsert i Bergen med påfølgende ansattsamling i lokalene til Media City Bergen. Kvelden startet i Johanneskirken med julekonsert med et knippe dyktige artister med Eva W. Skram i spissen. Kvelden fortsatt på MCB med fokus på å bygge tilhørighet og nye bekjentskaper på tvers av geografi og fag.

Event

Helse Førde arrangerte i januar 2021 årets helseinnovasjonskonferanse med foredragsholdere, faglige pausesamtaler og utstilling med rundt 30 utstillere. 500 deltakere gjennomførte i løpet av konferansedagen om lag 4000 utstillerbesøk i den digitale utstillingen. Apriil Event leverte alt fra planlegging, tilrettelegging og gjennomføring i tillegg til selve produksjon av sendingen.